Eve elektrik sağlamak ve fazla elektriği ulusal şebekeye satmak için Türkiye'de bir çatıda 14,4kWp şebekeye bağlı güneş enerjisi çözümü devreye alındı.