GDPR Aydınlatma Metni

www.tommatech.de

V2302.01

Giriş

1. www.tommatech.de web sitemizi ziyaret ettiğiniz ve şirketimiz ve ürünlerimize ilgi duyduğunuz için teşekkür ederiz. İçeriklerin dikkatli bir şekilde kontrol edilmesine rağmen, bilgilerin aktarımını biz başlatmadığımız veya aktarılan bilgilerin muhatabını veya aktarılan bilgileri seçmediğimiz veya değiştirmediğimiz için üçüncü taraf içeriğine harici bağlantılar için herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz.

2. Web sitemizi ziyaretiniz vesilesiyle kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi ve kullanılması sırasında korunması bizim için önemli bir husustur ve örneğin www.bfdi.bund.de adresinden bilgi edinebileceğiniz yasal düzenlemeler çerçevesinde yürütülmektedir.

3. Aşağıda, web sitemizi ziyaretiniz sırasında hangi bilgileri topladığımızı ve bunların nasıl kullanıldığını açıklıyoruz:

GDPR'nin Tanımı

4. Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR), Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Alanı'ndaki gerçek kişilerin veri koruması ve gizliliğine ilişkin Avrupa Birliği hukukunda yer alan bir düzenlemedir.

Kişisel Verilerin Toplanması ve Saklanmasının Yanı Sıra Kullanım Türü ve Amacı

5. Bir müşteri (veya başka bir ziyaretçi) web sitemize erişim sağladığı her seferinde, son kullanıcı cihazınıza (bilgisayar, dizüstü bilgisayar, tablet, akıllı telefon vb.) kullanılan internet tarayıcısı tarafından web sitemizin sunucusuna otomatik olarak bilgi gönderilir. Bu bilgiler geçici olarak günlük dosyası “Logfile” olarak da olarak adlandırılan bir dosyada saklanır.

6. Aşağıdaki veriler sizin müdahaleniz olmadan toplanır ve otomatik olarak silinene kadar saklanır:

a. Talep eden bilgisayarın (anonimleştirilen) IP adresinin yanı sıra cihaz kimliği veya bireysel cihaz tanımlayıcısı ve cihaz türü,

b. tıklanılan dosyanın adı ve aktarılan veri miktarının yanı sıra tıklama tarihi ve saati,

c. başarılı veri aktarımıyla ilgili bildirim,

d. talep eden domain,

e. Kullanılan İnternet tarayıcısının türünün ve varsa son kullanılan cihazın işletim sisteminin yanı sıra erişim sağlayıcınızın betimlenmesi,

f. Tarayıcı geçmiş verilerinizin yanı sıra varsayılan ağ kütüğü (“weblog”) bilgileriniz,

g. Mobil cihazınızdan alınan konum verileri de dahil olmak üzere konum verileri. Çoğu mobil cihazın ayarlar menüsünde konum hizmetlerinin kullanımını kontrol etmenize veya devre dışı bırakmanıza izin verdiğini lütfen unutmayınız.

7. DSGVO md. 6 f. 1 c. 1 lit. f uyarınca verileri toplamak için meşru menfaatimiz aşağıdaki amaçlara dayanmaktadır:

a. Web sitesinin sorunsuz bir şekilde bağlanmasını ve rahat bir şekilde kullanılmasını sağlamak,

b. Sistem güvenliği ve kararlılığının değerlendirilmesi ve

c. diğer idari amaçlar için.

8. Toplanan verileri hiçbir koşulda kişiliğiniz hakkında sonuç çıkarmak amacıyla kullanmayız. Yukarıda belirtilen veriler web sitesinden ayrıldıktan sonra silinecektir.

9. Herhangi bir sorunuz olması durumunda, size web sitesinde sağlanan bir form aracılığıyla bizimle iletişime geçme imkânı sunuyoruz. Bunu yaparken, en azından geçerli bir e-posta adresi, soyadı, adı, ikamet yeri ve telefon numarası gereklidir, böylece talebin kimden geldiğini biliriz ve cevap verebiliriz. Daha fazla bilgi bizimle gönüllü olarak paylaşılabilir.

10. Bizimle iletişime geçmek amacıyla veri işleme, gönüllü olarak verdiğiniz onay temelinde GPDR md. 6 f. 1 c. 1 b. a uyarınca gerçekleştirilir.

11. İletişim formunun kullanımı için tarafımızca toplanan kişisel veriler, talebinizin tamamlanmasının ardından otomatik olarak silinecektir.

12. İnternet formları aracılığıyla taleplerin koruması için, Google Inc. tarafından sunulan reCAPTCHA hizmetini kullanıyoruz. Bu bağlamdaki sorgulama girişin bir insan tarafından mı yoksa otomatik, makine işleme ile kötüye kullanmak için mi yapıldığını ayırt etmek için kullanılmaktadır.

Kişisel Verilerin Aktarılması

13. Verilerinizi aşağıda listelenenler dışındaki amaçlar için üçüncü taraflara aktarımda bulunmamaktayız.

14. Verilerinizi üçüncü taraflara yalnızca aşağıdaki durumlarda aktarırız:

a. GPDR md. 6 f. 1 c. 1 b. a uyarınca bunu yapmak için açık onayınızı verdiğinde,

b. Bu, sizinle sözleşmeye dayalı ilişkilerin işlenmesi için gerektiğinde (GPDR md 6 f. 1 c. 1 b. b),

c. Verileri aktarılması yasal bir zorunluluk olduğunda (GPDR md. 6 f. 1 c. 1 b. c),

d. Verilen aktarımı, yasal taleplerin ileri sürülmesi, uygulanması veya savunulması için gerekli ve verilerinizin ifşa edilmemesinde korunmaya değer öncelikli bir menfaatiniz olmadığında (GPDR Madde 6 paragraf 1 p. 1 lit. f).

15. Verilerinizi yalnızca GDPR m.49 kapsamında üçüncü kişilere aktaracağız.

16. Ancak bu durumlarda, iletilen verilerin kapsamı gerekli olan minimum ile sınırlıdır.

17. Veri koruma hükümlerimiz GPDR md. 49 yürürlükteki veri koruma düzenlemelerine uygundur ve veriler yalnızca Almanya ve Türkiye'de işlenir. Ancak, verileri AB dışında işleyebilecek üçüncü kişi sağlayıcılarla da çalışmaktayız. Birlikte çalıştığımız tüm üçüncü kişi sağlayıcılar gizlilik politikamızda listelenmiştir.

GDPR Kapsamında Haklarınız

18. Talep üzerine, sizinle ilgili kişisel verilerin saklanıp saklanmadığı ve hangi kişisel verilerin saklandığı (GDPR md. 15), özellikle işleme amaçları, kişisel verilerin kategorisi, verilerinizin ifşa edildiği veya edileceği alıcı kategorileri, planlanan saklama süresi, düzeltme, silme, işlemenin kısıtlanması veya itiraz hakkının varlığı, itiraz hakkının varlığı, tarafımızdan toplanmamışsa verilerinizin kaynağı ve profil oluşturma dahil olmak üzere otomatik karar vermenin varlığı hakkında sizi bilgilendirmekten memnuniyet duyarız.

19. Ayrıca, yanlış toplanan kişisel verilerin düzeltilmesini veya eksik toplanan verilerin tamamlanmasını talep etme hakkına da sahipsiniz (GDPR md. 16).

20. Ayrıca, yasal gerekliliklerin karşılanması koşuluyla, verilerinizin işlenmesini kısıtlamamızı talep etme hakkına sahipsiniz (GDPR md. 18).

21. Sizinle ilgili kişisel verileri yapılandırılmış, ortak ve makine tarafından okunabilir bir formatta alma veya başka bir denetleyiciye aktarılmasını talep etme hakkına sahipsiniz (GDPR md. 20).

22. Buna ek olarak, "unutulma hakkı" olarak adlandırılan hakka sahipsiniz, yani bunun için yasal gerekliliklerin karşılanması koşuluyla kişisel verilerinizi silmemizi talep edebilirsiniz (GDPR md. 17).

23. Bundan bağımsız olarak, veri toplama amacının ortadan kalkması veya veri işlemenin hukuka aykırı olarak gerçekleştirilmesi halinde kişisel verileriniz tarafımızdan otomatik olarak silinecektir.

24. GDPR md. 7 f.3 uyarınca, izninizi istediğiniz zaman iptal etme hakkına sahipsiniz. Bu, gelecekte bu onaya dayalı olarak verileri artık işleyemeyeceğimiz anlamına gelir.

25. Ayrıca, yasalar tarafından bir itiraz hakkının öngörülmüş olması koşuluyla, kişisel verilerinizin işlenmesine her zaman itiraz etme hakkına da sahipsiniz. Etkili bir iptal durumunda, kişisel verileriniz de tarafımızdan otomatik olarak silinecektir (GDPR md. 21).

26. İptal veya itiraz hakkınızı kullanmak isterseniz head@tommatech.de adresine bir e-posta göndermeniz yeterlidir.

Veri koruma düzenlemelerinin ihlal edilmesi durumunda, GDPR md. 77 uyarınca yetkili denetim makamına şikâyette bulunma hakkına sahipsiniz. Yetkili denetim makamı, Bavyera Eyaleti Veri Koruma Komiseri (https://www.datenschutz-bayern.de/vorstell/petri.html.de) ve diğer denetim makamlarıdır.

Veri Saklama Süresi

27. Toplanan veriler, bizimle yapılan sözleşmelerin ifası için gerekli olduğu veya silme hakkınızı veya verileri başka bir şirkete aktarma hakkınızı kullanmadığınız sürece tarafımızdan saklanacaktır.

Çerezler

28. Web sitemizde çerezler kullanıyoruz. Bunlar, web sitemizi ziyaret ettiğinizde tarayıcınız tarafından otomatik olarak oluşturulan ve kullanıcı cihazında depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezde, son kullanıcı cihazla ilgili bilgiler saklanır. Ancak bu, kimliğiniz hakkında doğrudan bilgi edindiğimiz anlamına gelmez.

29. Bu çerezler "First-Party-Cookies" birinci taraf çerezleri ("kendi çerezleri") veya üçüncü taraf çerezleri "Third-Party-Cokies” (üçüncü kişi çerezleri) olarak adlandırılmaktadır. Birinci taraf çerezleri o anda bulunduğunuz web sitesi tarafından ayarlanır ve farklı alanlardaki tarayıcılar tarafından erişilebilir hale getirilmez. Üçüncü taraf çerezleri ise üçüncü bir tarafça ayarlanır, yani o anda bulunduğunuz web sitesi tarafından ayarlanmaz.

30. Çerezler ayrıca teknik olarak gerekli ve teknik olarak gereksiz çerezlere ayrılır. Web sitemizde hem teknik olarak gerekli çerezler hem de teknik olarak gereksiz çerezler aşağıdaki paragraflara uygun olarak ayarlanır.

a. Teknik olarak gerekli çerezler, web sitemizin çalışması için kesinlikle gereklidir ve örneğin ilk etapta sizin için belirli işlevleri mümkün kılar. Yalnızca gerekli olan bireysel çevrimiçi oturum için gerekli olan ve ayarlanan bu teknik olarak gerekli çerezler, web sitemizden ayrıldıktan sonra otomatik olarak silinir.

b. Bu teknik olarak gerekli çerezlerin kullanımının yasal dayanağı GDPR md. 6 f. 1 c. 1 b. f'dir.

31. İlgili onayı beyan ettiğiniz sürece, sitemizde teknik olarak gereksiz çerezler kullanıyoruz. Teknik olarak

gereksiz çerezlerin temel amacı, web sitesinin kullanımını ve kullanıcı davranışını değerlendirmek, ziyaretçilerin web sitesindeki faaliyetleri hakkında raporlar derlemek ve web sitesinin kullanımıyla ilgili diğer hizmetleri sağlamaktır.

32. Tarafımızca kullanılan teknik olarak gereksiz çerezler, işlevleri, süreleri ve verilerin olası üçüncü taraf alıcıları ile ilgili olarak çerez başlığımızda açıklanmaktadır. Tarafımızca kullanılan belirli üçüncü taraf sağlayıcılar, bize sağlanan hizmetin bir parçası olarak çerezler ayarlarsa, bu da veri koruma beyanımızda ayrıca belirtilecektir.

33. Onay vermiş olmanız koşuluyla, teknik olarak gereksiz çerezlerin kullanımının yasal dayanağı GDPR md. 6 f. 1 p. 1 lit. a'dır.

34. Onayınızı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Ayrıca, çerezlerin ayarını istediğiniz zaman yapılandırma seçeneğine sahipsiniz. Örneğin, tarayıcınızı çerezlerin ayarlanması hakkında sizi önceden bilgilendirecek veya çerezleri tamamen reddedecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Dijital pazarlama/analiz önlemleri

35. Dijital pazarlama önlemleri aracılığıyla istatistiksel toplama ile web sitemizi ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde tasarlamak ve siz kullanıcılarımız için sürekli olarak uyarlamak ve kullanımını optimize etmek istiyoruz.

36. Aşağıda aksi belirtilmedikçe, kullandığımız dijital pazarlama ve izleme önlemleri, md. 6 f. 1 s. 1 lit. a uyarınca izninize dayanmaktadır.

37. Verilerinizin ABD'ye aktarılması durumunda, bu aktarım DSGVO md. 49 f. 1 s. 1 lit. a uyarınca rızanıza dayalı olarak gerçekleştirilir. Buna ek olarak, ilgili hizmet sağlayıcılar, verilerin ihraç edildiği AB dışındaki üçüncü ülkelerde AB'dekine eşdeğer bir veri koruma seviyesinin garanti edildiğini standart bir sözleşme maddesi kapsamında bize taahhüt etmişlerdir.

38. Web sitemizde Google'ın çeşitli araçlarını kullanıyoruz.

a. Onay vermeniz halinde, bu web sitesi Google Ireland Limited "Google" tarafından sağlanan bir web analiz hizmeti olan Google Analytics'i kullanır. Kullanım, "Evrensel Analitik" çalışma modunu içerir; bu, birden fazla cihazdaki verileri, oturumları ve etkileşimleri takma bir kullanıcı kimliğine atamayı ve böylece bir kullanıcının cihazlar arasındaki etkinliklerini analiz etmeyi mümkün kılar.

b. Google Analytics, web sitesinin kullanıcıların siteyi nasıl kullandığını analiz etmesine yardımcı olmak için bilgisayarınıza yerleştirilen metin dosyaları olan "çerezleri" kullanır. Bu web sitesini kullanımınız hakkında çerez tarafından oluşturulan bilgiler genellikle ABD'deki bir Google sunucusuna iletilir ve orada saklanır. Ancak bu web sitesinde IP anonimleştirmenin etkinleştirilmesi durumunda, IP adresiniz Google tarafından Avrupa Birliği üye ülkelerinde veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşmasına taraf olan diğer ülkelerde önceden kesilecektir. Bu web sitesinde, IP adreslerinin anonim olarak kaydedilmesini sağlamak için Google Analytics'in IP anonimleştirmeyi içerecek şekilde genişletildiğini belirtmek isteriz (IP maskeleme olarak adlandırılır). Google Analytics'in bir parçası olarak tarayıcınız tarafından iletilen IP adresi, diğer Google verileriyle birleştirilmeyecektir. Kullanım koşulları ve veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi (https://www.google.com/analytics/terms/de.html ve https://policies.google.com/?hl=de) adreslerinde bulabilirsiniz.

c. Bu web sitesinin yöneticisi adına, Google bu bilgileri web sitesini kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi etkinliği hakkında raporlar derlemek ve web sitesi yöneticisine web sitesi etkinliği ve internet kullanımı ile ilgili diğer hizmetleri sağlamak amacıyla kullanacaktır.

d. Tarafımızdan gönderilen ve çerezler, kullanıcı kimlikleri (örn. kullanıcı kimliği) veya reklam kimlikleriyle bağlantılı veriler 14 ay sonra otomatik olarak silinir. Saklama süresine ulaşılan

veriler ayda bir kez otomatik olarak silinir.

e. Tarayıcı yazılımınızdaki ilgili bir ayar aracılığıyla çerezlerin depolanmasını engelleyerek, gelecekte geçerli olmak üzere onayınızı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz; ancak bu durumda bu web sitesinin tüm işlevlerini tam anlamıyla kullanamayabileceğinizi belirtmek isteriz.

f. Çerez tarafından oluşturulan ve web sitesini kullanımınızla ilgili verilerin (IP adresiniz dahil) Google tarafından toplanmasını ve bu verilerin Google tarafından işlenmesini tarayıcı eklentisini indirip yükleyerek de önleyebilirsiniz. Opt-out çerezleri, bu web sitesini ziyaret ederken verilerinizin gelecekte toplanmasını önler. Universal Analytics tarafından farklı cihazlarda toplanmasını önlemek için, kullanılan tüm sistemlerde devre dışı bırakmanız gerekir. Buraya tıklarsanız (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de), Google Analytics'i devre dışı bırakmak için devre dışı bırakma çerezi ayarlanacaktır.

g. Bu web sitesi, yazı tiplerinin tek tip görüntülenmesi için Google Inc. tarafından sağlanan sözde web yazı tiplerini kullanır. Web sitemizi çağırdığınızda, tarayıcınız metinleri ve yazı tiplerini doğru görüntülemek için Google'dan gerekli web yazı tiplerini tarayıcı önbelleğinize yükler.

h. Bu amaçla, kullandığınız tarayıcı Google'ın sunucularına bağlanmalıdır. Bu, Google'ın web sitemize IP adresiniz üzerinden erişildiğini bilmesini sağlar. Bu web yazı tipleri, çevrimiçi tekliflerimizin tek tip ve çekici bir şekilde sunulması amacıyla kullanılmaktadır. Bu, DSGVO Madde 6 (1) cümle 1 lit. f anlamında meşru bir menfaat teşkil eder.

i. Tarayıcınız web yazı tiplerinin görüntülenmesini desteklemiyorsa, bilgisayarınız tarafından standart bir yazı tipi kullanılacaktır.

j. Google'ın web yazı tipleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen https://developers.google.com/fonts/faq adresine ve Google'ın gizlilik politikasına bakın: https://www.google.com/policies/privacy/.

k. Bu web sitesinde Google'ın Doubleclick hizmeti kullanılmaktadır. Google, sizinle alakalı reklamları görüntülemek için çerezleri kullanır. Bu amaçla, tarayıcınızda görüntülenen reklamlardan hangilerinin çağrıldığını kontrol etmek için tarayıcınıza takma bir kimlik numarası (ID) atanır. Bu şekilde kaydedilen kullanıcı davranışına bağlı olarak, Google sizin için alakalı reklamlar gösterecektir. Google Doubleclick hakkında daha fazla bilgi https://www.google.de/doubleclick ve https://www.google.de/intl/de/policies/privacy adreslerinde bulunabilir.

39. Web sitemizde Yandex'in çeşitli araçlarını kullanıyoruz.

a. Onay verdiğiniz durumlarda, bu web sitesi, 119021 Moskova, L. Tolstoy Caddesi, 16, Rusya adresinde bulunan Yandex tarafından sağlanan bir web analizi ve tıklama izleme hizmeti olan Yandex.Metrica'yı (Yandex) kullanır. Çerezler, Yandex'in web sitesini kullanımınızı analiz etmesini sağlamak için terminal cihazınıza yerleştirilir. Veri koruma ve verilerin Yandex tarafından işlenmesi hakkında daha fazla bilgiyi https://yandex.com/legal/confidential/?lang=en adresinde bulabilirsiniz. Bu, DSGVO Madde 6 paragraf 1 p. 1 lit. a uyarınca rızanıza dayanarak yapılır.

b. Verilerinizin Rusya'ya aktarılması durumunda, bu işlem GDPR Madde 49 paragraf 1 p. 1 lit. a uyarınca izniniz temelinde gerçekleştirilir. Buna ek olarak, Yandex, verilerin ihraç edildiği AB dışındaki üçüncü ülkelerde, AB'dekine eşdeğer bir veri koruma seviyesinin garanti edildiğini standart bir sözleşme maddesi kapsamında bize taahhüt etmiştir.

unpkg

40. Bu web sitesinde İçerik Dağıtım Ağı (CDN) unpkg kullanıyoruz. Bu, Npm, Inc, 1999 Harrison Street #1150, CA 94612 Oakland, Amerika Birleşik Devletleri tarafından sağlanan bir hizmettir. CDN sayesinde, web sitemizin içeriği birkaç bağlı sunucu aracılığıyla daha hızlı bir şekilde iletilir. Tarayıcınız bu amaçla unpkg sunucularıyla iletişime geçmelidir. Bunu yaparken IP adresiniz işlenir. Bu, GDPR md. 6 f. 1 p. 1 lit. a uyarınca rızanıza dayanarak yapılır.

41. Verileriniz ABD'ye aktarılırsa, bu, GDPR md. 49 f. 1 p. 1 lit. a uyarınca izniniz temelinde yapılır. Buna ek olarak, söz konusu hizmet sağlayıcılar, verilerin ihraç edildiği AB dışındaki üçüncü ülkelerde AB'dekine eşdeğer bir veri koruma seviyesinin garanti edildiğini standart bir sözleşme maddesi kapsamında bize taahhüt etmişlerdir.

42. Verilerinizin işlenmesi hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz: https://docs.npmjs.com/policies/privacy.

jsdelivr

43. Bu web sitesinde İçerik Dağıtım Ağı (CDN) jsdelivr kullanıyoruz. Bu, GitHub Inc, 88 Colin P Kelly Jr St, San Francisco, CA 94107, Amerika Birleşik Devletleri tarafından sağlanan bir hizmettir. CDN sayesinde, web sitemizin içeriği birkaç bağlı sunucu aracılığıyla daha hızlı bir şekilde iletilir. Bu amaçla, tarayıcınızın jsdelivr sunucularıyla iletişim kurması gerekir. Bunu yaparken IP adresiniz işlenir. Bu, md. 6 f. 1 p. 1 lit. a GDPR uyarınca rızanıza dayanarak yapılır.

44. Verileriniz ABD'ye aktarılırsa, bu, GDPR md. 49 f. 1 s. 1 lit. a uyarınca izniniz temelinde yapılır. Buna ek olarak, ilgili hizmet sağlayıcılar, verilerin ihraç edildiği AB dışındaki üçüncü ülkelerde AB'ninkine eşdeğer bir veri koruma seviyesinin garanti edildiğini standart bir sözleşme maddesi kapsamında bize taahhüt etmişlerdir.

45. Verilerinizin işlenmesine ilişkin daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz: https://docs.github.com/en/site-policy/privacy-policies/github-privacy-statement.

Google Haritalar hizmetleri

46. Google Haritalar'ın kullanımı, GDPR md. 6 f. 1 p. 1 lit. a uyarınca izninize dayanmaktadır.

47. İzninizi verdiyseniz, web sitemizde rotaları ve konum bilgilerini görüntülemek için Google LLC'nin (https://www.google.de/intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD; bundan böyle "Google" olarak anılacaktır) çeşitli hizmetlerini kullanıyoruz.

48. Bunlar özellikle Google Maps, Google Maps Directions, - Distance, - Geocoding ve -Geolocation'dır. Google tarafından sağlanan bu hizmetlerin her biri API arayüzleri aracılığıyla web sitemize entegre edilmiştir.

49. Web sitemizin sağlayıcısı olarak, Google Haritalar hizmetleri kullanılırken Google'a hangi verilerin aktarılıp aktarılmadığı ve aktarılıyorsa hangi verilerin aktarıldığı konusunda hiçbir bilgimiz yoktur.

50. Bu hizmetlerin kullanımı için Google'ın hüküm ve koşulları geçerlidir ve bunlar buradan görüntülenebilir: https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps/ ve https://policies.google.com/privacy?fg=1.

51. Toplanan verilerin alıcısı Google'dır. Verileriniz ABD'ye aktarılırsa, bu, GDPR md. 49 f. 1 S. 1 lit. a uyarınca izninize dayalı olarak yapılır. Ayrıca Google, verilerin aktarıldığı AB dışındaki üçüncü ülkelerde AB'dekine eşdeğer bir veri koruma seviyesinin garanti edileceğini standart bir sözleşme maddesi kapsamında bize taahhüt etmiştir.

Sosyal medya

52. Web sitemizde Facebook ve Instagram sosyal ağlarının sosyal medya eklentilerini kullanmıyoruz, çünkü bu sosyal medya eklentileri genellikle web sitesine gelen her ziyaretçinin bu hizmetler tarafından IP adresleriyle anında kaydedilmesine neden olur. Bu, internetteki tüm diğer etkinliklerin kaydedildiği anlamına gelir; düğmelerden birine hiç tıklamamış olsanız bile.

53. Bunu önlemek için, web sitemizi ziyaret ettiğinizde başlangıçta hiçbir kişisel verinin bireysel sosyal medya eklentilerinin sağlayıcılarına aktarılmamasını sağlayan Shariff çözümü kullanıyoruz. Yalnızca sosyal medya grafiklerinden birine tıkladığınızda veriler ilgili hizmet sağlayıcısına iletilebilir ve orada saklanabilir. Shariff çözümü ile, bireysel sağlayıcıların düğmeleri yalnızca bireysel sosyal medya hizmetlerine bir bağlantı içeren grafikler olarak entegre edilir. Sosyal medya hizmetlerine bağlantı yalnızca ilgili düğmeye tıkladığınızda kurulur. Düğmeye tıkladıktan ve sosyal ağın web sitesine yönlendirildikten sonra, bilgi sağlama yükümlülüğü artık bize değil, sosyal ağın operatörüne aittir. Verilerinizin sosyal ağlarda toplanması ve kullanılmasına ilişkin bilgiler, ilgili sağlayıcının ilgili kullanım koşullarında bulunabilir.

54. Web sitesi ziyaretçilerimizin verilerinin Avrupa Birliği dışında da işlenebileceğini belirtmek isteriz. Bu durum, örneğin kullanıcıların haklarının uygulanmasını daha zor hale getirebileceğinden, kullanıcılar için risklere yol açabilir.

55. Ayrıca, kullanıcı verilerinin üçüncü taraf sağlayıcılar tarafından pazar araştırması ve reklam amacıyla işlenmesi mümkündür. Örneğin, kullanıcıların kullanım davranışlarından ve bunun sonucunda ortaya çıkan ilgi alanlarından kullanım profilleri oluşturulabilir. Kullanım profilleri, örneğin, sosyal ağların içinde ve dışında kullanıcıların ilgi alanlarına karşılık geldiği düşünülen reklamlar yerleştirmek için kullanılabilir. Bu amaçlar doğrultusunda, genellikle kullanıcıların bilgisayarlarında çerezler saklanır ve bu çerezlerde kullanıcıların kullanım davranışları ve ilgi alanları saklanır. Ayrıca veriler, kullanıcılar tarafından kullanılan cihazlardan bağımsız olarak kullanım profillerinde de saklanabilir (özellikle kullanıcılar ilgili sosyal ağın üyesiyse ve bunlara giriş yapmışsa).

56. İlgili işlemenin ayrıntılı bir sunumu için, aşağıda bağlantısı verilen ilgili sağlayıcıların bilgilerine başvuruyoruz. Bilgi talepleri veya veri sahibi olarak haklarınızın ileri sürülmesi durumunda, bunların en etkili şekilde sosyal ağlarda ileri sürülebileceğini de belirtmek isteriz. Kullanıcılarının verilerine yalnızca onlar erişebilir ve doğrudan uygun önlemleri alabilir ve bilgi sağlayabilir. Hala yardıma ihtiyacınız varsa, bizimle iletişime geçebilirsiniz.

57. Shariff çözümü aracılığıyla, web sitemizde aşağıda listelenen sosyal ağlara bağlantılar kullanıyoruz:

a. Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda), gizlilik politikası: https://www.facebook.com/about/privacy/ ,Opt-Out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads ve http://www.youronlinechoices.com,

b. Google/ YouTube (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD), gizlilik politikası: https://policies.google.com/privacy, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated,

c. Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, ABD),Gizlilik Politikası: https://twitter.com/de/privacy, Opt-Out: https://twitter.com/personalization,

d. LinkedIin (LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, ABD) Gizlilik politikası: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 11. Veri güvenliği

Veri Güvenliği

58. Kişisel verilerinizi üçüncü tarafların veya kamunun erişemeyeceği şekilde saklamak için gerekli tüm teknik ve organizasyonel güvenlik önlemlerini alıyoruz. Bizimle e-posta yoluyla iletişime geçmek isterseniz, bu iletişim yöntemini kullanırken iletilen bilgilerin gizliliğinin tam olarak garanti edilemeyeceğini belirtmek isteriz. Bu nedenle, gizli bilgileri bize yalnızca posta yoluyla göndermenizi tavsiye ederiz.

Güncellik

59. İşbu gizlilik politikası 01.01.2023 tarihinden itibaren geçerlidir.

60. Web sitemizin ve web sitemizdeki tekliflerin geliştirilmesi veya değişen yasal veya resmi gereklilikler nedeniyle, bu veri koruma beyanının (gizlilik politikası) değiştirilmesi gerekebilir. Güncel gizlilik politikamıza istediğiniz zaman https://tommatech.de/tr/kurumsal/gizlilik-politikasi adresindeki bağlantıdan erişebilir ve yazdırabilirsiniz.